Regulamin sklepu internetowego Garden Impressions

§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu Internetowego z meblami ogrodowymi pod adresem www.gardenimpressions.pl Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepów. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze Sklepu przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu określone w przedstawionym Regulaminie.

§2 Nazwa i adres firmy

Właścicielem sklepu internetowego jest firma PHP Marek Kacprzyk mieszcząca się przy ulicy Miodowa 1 w Siedliskach k. Ełku kod pocztowy: 19-300, NIP: 848-123-78-13, REGON: 280101089.

§3 Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Sklep internetowy – zorganizowana platforma informatyczna z możliwością wyszukiwania, porównywania i zakupu produktów, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów zakupu.

Administrator – Firma PHP Marek Kacprzyk mieszcząca się przy ulicy Miodowa 1 w Siedliskach k. Ełku kod pocztowy: 19-300, NIP: 848-123-78-13, REGON: 280101089

Towar- produkt przedstawiony w sklepie internetowym, wolny od wad.

Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Bazie produktów i informacji do której wyłączne prawa ma Administrator.

Baza produktów – oznacza zbiór informacji zgromadzonych w Sklepie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika Sklepu za pomocą środków informatycznych, zawierająca przedstawione wyłącznie w sposób poglądowy, przykładowy i nie wyczerpujący, informacje o produktach.

§4 Warunki ogólne

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką prywatności oraz z Polityką Plików Cookies zanim zacznie korzystać ze sklepu internetowego.

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego nie jest stanem magazynowym firmy.

Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu wysyłki towaru oraz kontaktu w przypadku wystąpienia reklamacji lub zwrotu.

Użytkownik rejestrując się ma możliwość zapisania się do darmowego newslettera.

Zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostanie ono anulowane.

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepów znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

§5 Klienci i faktury

Zakupu towaru może dokonać osoba prywatna lub firma. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona rachunek zakupu w postaci paragonu lub faktury w zależności od życzenia klienta.

Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Klient ma wgląd do swoich danych z możliwością ich poprawiania.

Zakupiony Towar w Sklepach można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Patrz punkt §9 Gwarancja zwrotu 14 dni - odstąpienie od umowy.

Może się zdarzyć, że towar dostępny na magazynie ze względów wizualnych lub jakościowych nie może zostać wydany, w tym przypadku klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub mailowo o zaistniałej sytuacji. Klient w tym przypadku będzie mógł zrezygnować całkowicie lub częściowo z zamówienia lub zamówić inny podobny produkt.

W przypadku rezygnacji z zamówienia po nadaniu przesyłki, klient może odmówić przyjęcia paczki i powinien jak najszybciej powiadomić o tym obsługę sklepu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: E-mail: info@gardenimpressions.pl Telefon: +48 511 766 769 w dni robocze od 8:00 do 14:00.

§6 Jak dokonać zakupu?

Zakupu może dokonać każdy użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany.

Należy wejść do odpowiedniej kategorii.

Wybrać interesujący produkt i wybrać: “DODAJ DO KOSZYKA”.

Należy podać swoje dane do wysyłki z możliwością rejestracji konta, następnie wypełnić formularz zamówienia (zaznaczyć sposób dostawy, płatności oraz podać płatnika).

Potwierdzić dokonanie zakupu.

Dokonać płatności.

Po zaksięgowaniu należności na koncie sklepu, zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie zasadami wysyłki towaru (patrz punkt §7Płatności, terminy i sposób dostawy)

§7 Płatności, terminy i sposób zapłaty.

Klient za zamówiony Towar dokonuje płatność przelewem na rachunek bankowy:

przelewem zwykłym;

poprzez system płatności internetowych Przelewy24, w tym przypadku nastąpi przekierowanie przez stronę przelewy24.

Należność za Towar pobierana jest jako przedpłata na konto, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.

Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepach są uzależnione od wielkości i wagi zamówionego Towaru i są uiszczane określone w karcie płatności i podane do wiedzy użytkownika przed finalizacją zamówienia a w szczególnych przypadkach ustalany jest indywidualnie.

W przypadku zwrotu Towaru na zasadach określonych w punkcie §9 Gwarancja zwrotu 14 dni - odstąpienie od umowy., podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio pomniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego użytkowania lub wadliwego opakowania.

Klient w momencie zakupu otrzyma szczegółowe informacje o zakupie na adres e-mailowy podanym w formularzu, otrzyma również informacje o zaksięgowaniu wpłaty i o wysyłce towaru.

Termin realizacji zamówienia może wynosić od 3 do 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym informujemy indywidualnie.

Jeżeli Administrator nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Towar nie jest dostępny, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i – w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar – zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.

Klient ma prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru firmie przewozowej.

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

§8 Przyjmowanie przesyłek.

Wyłącza się odpowiedzialność sklepu za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu. Wszelkie nieścisłości związane z dostarczeniem  przesyłki winne być zgłaszane telefoniczne bądź e-mailowo tak szybko jak to możliwe,

Formalności związane z rozliczeniem transakcji lub odbiorem zamówionego towaru będą dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

Zaleca się aby Klient przed odbiorem przesyłki sprawdził jej stan w obecności dostarczyciela. Należy dokładnie obejrzeć pudełko, czy nie jest rozerwane, czy taśma firmowa nie jest naruszona, czy nie ma śladów otwierania, naruszenia zawartości.

Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona (występują znamiona naruszenia zawartości tj. przesyłka rozerwana, brak taśmy firmowej lub taśma firmowa poprzecinana i pozaklejana innymi rodzajami zabezpieczeń) klient nie powinien odbierać przesyłki. W takiej sytuacji prosimy o sporządzenie protokołu wyjaśniającego powód odmowy przyjęcia przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

Jeśli przesyłka dotrze w stanie nienaruszonym wskazane jest również aby klient po uprzednim odebraniu przesyłki sprawdził zawartość w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub zniszczenia towaru, zaleca się w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody zachowując przynajmniej jeden egzemplarz protokołu dla siebie – będzie to bardzo pomocne w rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji związanej z uszkodzeniem przesyłki w trakcie transportu.

Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego telefonicznie lub e-mailem z zamawiającym.

W przypadku nie odebrania przez kupującego towaru zgodnie z potwierdzonym zamówieniem z płatnością przy odbiorze, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki w dwie strony zgodnie z ustawą art. 594 Kodeksu Cywilnego.

§9 Gwarancja zwrotu 14 dni - odstąpienie od umowy.

Na zakupiony towar udzielamy Państwu gwarancji zwrotu. Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru, a należność za to zamówienie zostanie zwrócona. Aby odstąpić od umowy należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy drogą e-mailową lub drogą pocztową w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnego z dokonanym zamówieniem. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy, wysyłka powinna nastąpić nie później niż na 14 dni przed zgłoszeniem oświadczenia odstąpienia od umowy.

Gwarancja zwrotu obejmuje tylko towar kompletny, pełnowartościowy, nie używany, czysty, nie montowany w przypadku mebli w częściach. Ułatwi nam pracę również dołączenie do zwracanego towaru dowodu sprzedaży.

Odesłany towar powinien być zapakowany i zabezpieczony przed zniszczeniem i zgnieceniem w trakcie transportu. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki. Jeżeli odsyłany produkt będzie zniszczony na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki.

W przypadku zwrotu towar wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy należy odesłać na adres:  PHP Marek Kacprzyk mieszcząca się przy ulicy Miodowa 1 w Siedliskach k. Ełku kod pocztowy: 19-300, NIP: 848-123-78-13, REGON: 280101089 Klient wysyła towar na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Po odebraniu i sprawdzeniu przesyłki przekażemy Państwu kwotę (cenę towaru i koszt najtańszej formy wysyłki) na podany rachunek bankowy, którego numer należy podać w piśmie odstąpienia od umowy. 

Produkty których zwrot nie zostanie uznany (odesłane po wymaganym terminie, nie zawierające pisma odstąpienia od umowy,tkanina zabrudzona lub zniszczone elementy), będzie odesłana na koszt klienta lub będzie czekać do odbioru w siedzibie firmy.

Najpóźniej w ciągu 14 dni (liczone od dnia otrzymania przez nas pisma) klient zostanie przez nas poinformowani o statusie zwrotu.

§10 Reklamacje: naprawy i wymiany.

Towar wadliwy podlega reklamacji. Odsyłane meble powinny być czyste. Wysyłka produktów o taki wagach i wielkościach wymaga użycia odpowiednich firm spedycyjnych. Przed wysyłką produktu prosimy o kontakt w celu doboru optymalnego rozwiązania !

Do reklamowanego towaru należy dołączyć wydrukowane i dokładnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dowód sprzedaży.

Reklamacje należy odsyłać na adres :  Firma PHP Marek Kacprzyk mieszcząca się przy ulicy Miodowa 1 w Siedliskach k. Ełku kod pocztowy: 19-300, NIP: 848-123-78-13, REGON: 280101089

Klient reklamowany towar wysyła na koszt własny. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Koszty transportu poniesione przez klienta wynikające z uznanych reklamacji w całości pokrywa sklep.

Wszelkie rozliczenia, w tym również zwrot kosztów transportu uznanych reklamacji zostają rozliczane po ich rozpatrzeniu. Zwrotów dokonujemy przelewem bankowym na podany rachunek bankowy podany w formularzu reklamacyjny lub przekazem pocztowym na podany adres. W przypadku, gdy pieniądze mają być dostarczone przekazem pocztowym, odejmujemy od zwracanej kwoty koszt przekazu pocztowego (minimum 5,50 zł)

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wysyłki pokrywa klient.

§11 Wymogi techniczne.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia klasy PC:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer 11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP lub Mac OS 7.1);

przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”, mieć włączoną  obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player.8.2.  

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia mobilne, tj tablety, smartphony itp.:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer  11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows Mobile w wersji co najmniej 6.5, Windows Phone 7, Android 4.4 lub iOS 7.1);

przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§12 Przechowywanie i ochrona danych.

Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi. zmianami).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na naszym serwerze w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmująca się administracją bazy. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych poprzez zalogowanie się na swoje utworzone konto w sklepie lub po uprzednim pisemnym wniosku w tej sprawie.

§13 Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Administrator jako właściciel bazy danych osobowych, nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

§14 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepów po wcześniejszym ogłoszeniu zmienionego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepów, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§15 Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma  PHP Marek Kacprzyk mieszcząca się przy ulicy Miodowa 1 w Siedliskach k. Ełku kod pocztowy: 19-300, NIP: 848-123-78-13, REGON: 280101089

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania użyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2016r.